Kurs e-learningowy

W związku z zakończeniem realizacji szkoleń z udziałem kadry trenerskiej, przygotowany został dla Państwa kurs e-learningowy uzupełniający treści programowe i zawierający wszystkie syntetyczne dane i informacje, jakie zostały opracowane w ramach szkoleń. W odpowiedni sposób została skomasowana niezbędna wiedza inżynierska, operacyjna i organizacyjna w kwestii bezpiecznej organizacji ruchu drogowego, w tym z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi zarządzania prędkością w celu uspokojenia ruchu w newralgicznych obszarach sieci drogowej. Celem jest dotarcie do jeszcze szerszej kadry zajmującej się bezpieczeństwem ruchu drogowego, w tym także uzupełnienie wiedzy i zakresu ćwiczeń dla osób, które uczestniczyły w szkoleniach.

Kurs składa się z poniższych modułów:

  • Materiałów dydaktycznych opracowanych w ramach szkoleń oraz bezpośrednie przekierowania do najistotniejszych aktów prawnych, dokumentów oraz wiedzy technicznej.
  • Słownika pojęć.
  • Informacji na temat Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  • Kursu, który zawiera zarówno podstawy teoretyczne, jak i ćwiczeniowe do samodzielnej realizacji. W ostatniej jego części, każdy z uczestników sprawdzić może swój stan wiedzy wykonując test końcowy. Osobny moduł stanowi także tzw. samouczek, w którym zawarto pomocne treści korzystania z platformy.

Kurs e-learningowy poszerzający wiedzę z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Status

Nie rozpoczęto

Cena

Za darmo

Rozpocznij